Centrum Edukacji i Neurologopedii „SYNAPSA”

Celem Centrum jest stworzyć miejsce, w którym dzieci, młodzież i osoby dorosłe mogą czuć się przede wszystkim szczęśliwe. SYNAPSA to miejsce przyjazne każdemu pacjentowi, dające poczucie optymizmu, szczęścia i odniesienia sukcesu. Wartości, którymi kieruje się Centrum to dostępność i elastyczność, efektywność i zaangażowanie oraz życzliwość i chęć niesienia pomocy innym.

Oferta terapeutyczna naszego Centrum Edukacji i Neurologopedii skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Pracujemy z dziećmi z prostymi jak i trudnymi wadami wymowy (seplenienie, rotacyzm), z opóźnionym rozwojem mowy czynnej, z rozwojową niepłynnością mowy.
Prowadzimy zajęcia obejmujące rehabilitację mowy dla dzieci, jak i dla osób dorosłych po przebytych urazach lub ze zdiagnozowanymi zespołami neurologicznymi.
Współpracujemy z placówkami oświatowymi i ośrodkami zdrowia.
Udzielamy korepetycji z edukacji wczesnoszkolnej oraz matematyki dla różnej grupy wiekowej.

Jesteśmy nastawieni na niesienie pomocy ludziom potrzebującym, jesteśmy otwarci i chętni do współpracy, nastawieni na zadowolenie naszych pacjentów i ostateczny sukces terapii 😉