Oferta

Centrum edukacji i neurologopedii oferuje:

 • Diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną,
 • Wczesną interwencję logopedyczną i neurologopedyczną;
 • Stymulację rozwoju mowy;
 • Terapię opóźnionego rozwoju mowy;
 • Terapię wad wymowy m.in: sygmatyzm, kappacyzm, gammacyzm, rotacyzm, mowa bezdźwięczna i inne;
 • Terapię afazji, (utraty mowy wskutek udaru, urazów);
 • Zaburzenia mowy związane z uszkodzeniem i opóźnieniem dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego – OUN;
 • Konsultacje i porady

METODY PRACY LOGOPEDYCZNEJ

 • Metody graficzne,
 • Metody manualne, np.: zabawy paluszkowe, (dzieci),
 • Metody związane z rozwojem zmysłów,
 • Programy aktywności Knillów,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • Metoda symultaniczno – sekwencyjna;
 • Metoda Dobrego Startu;
 • Metoda 18 struktur wyrazowych.